Zápis z 1. řádného zasedání Rady NAÚ, které se konalo dne 23. ledna 2020

Zápis z 2. řádného zasedání Rady NAÚ, které se konalo dne 20. února 2020

Zápis z 3. řádného zasedání Rady NAÚ, které se konalo dne 16. - 20. března 2020

Zápis z 4. řádného zasedání Rady NAÚ, které se konalo dne 14. - 17. dubna 2020

Zápis z 5. řádného zasedání Rady NAÚ, které se konalo dne 14. května 2020