Národní akreditační úřad pro vysoké školství (dále jen „Akreditační úřad“) se sídlem Karmelitská 5, 118 12 Praha 1, jakožto správce osobních údajů a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jehož organizační součástí je Kancelář Akreditačního úřadu, jakožto zpracovatel osobních údajů nakládají s osobními údaji osob zabezpečujících vzdělávací a tvůrčí činnost na vysokých školách a dalších subjektech za účelem splnění právní povinnosti stanovené v § 83 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách) a výkonu veřejné moci, kterým ho pověřuje ustanovení § 83 odst. 2 zákon o vysokých školách. Zdrojem dotčených osobních údajů, které jsou údaji základními a popisnými, jsou vysoké školy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, další subjekty a veřejně dostupné zdroje. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smluvní povinnosti, právní povinnosti, zpracování je nezbytné pro plnění veřejného zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, případně je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany podle čl. 6 odst. 1 obecného nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytnou k plnění právní povinnosti a výkonu veřejné moci Akreditačního úřadu dle ustanovení § 83 odst. 2 zákon o vysokých školách.

Na Akreditační úřad je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS k9z3e3y, e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adrese Národní akreditační úřad pro vysoké školství, Karmelitská 5, 118 12 Praha 1. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Akreditační úřad obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je  Mgr. Šárka Jílková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..