» Metodické materiály pro přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci studijního programu


Materiály pro vysoké školy:

 

Národní akreditační úřad pro vysoké školství při předkládání žádosti upřednostňuje předkládání žádosti pomocí datové schránky. V případě, že vysoká škola předkládá žádost v tištěné podobě, je nutné předložit rovněž totožnou verzi na pevném elektronickém nosiči. Národní akreditační úřad požaduje, aby elektronická verze žádosti byla formálně uspořádána s ohledem na maximální přehlednost a vstřícnost k posuzovatelům, ve struktuře a obsahu, které odpovídají tištěné formě. V optimální podobě má jeden soubor reprezentovat jeden studijní program, přičemž velikost jednoho souboru nesmí překročit 50 MB. Národní akreditační úřad doporučuje předkládat žádosti v textově čitelném formátu pdf. (ne obrázek). Naskenované obrázky (například souhlasy budoucích zaměstnanců) je možné ponechat ve formě příloh.

Pro posouzení studijních opor k distanční nebo kombinované formě studia postačí uvedení odkazu na webovou stránku vysoké školy, kde jsou studijní opory uloženy, spolu s přístupovým jménem a heslem.

Materiály pro hodnotitele:

vše ke stažení ve formátu ZIP 


 

» Metodický materiál k předkládání specifických žádosti o akreditaci studijního programu

 


 

Metodické materiály Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

 


Postup pro akreditaci studijních programů zaměřených na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti ČR

 


Původní metodické materiály platné pouze do 4. dubna 2024

 

Původní metodické materiály platné pouze do 14. července 2022