Podmínky pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů k výzvě 1/2020


 

Školení hodnotitelů