1. čtvrtletí 2018:

- NEWTON College, a.s. – Brno,

- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,

 

2. čtvrtletí 2018:

- Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava - Hornicko-geologická fakulta,

- B.I.B.S., a.s. Brno International Business School,

 

4. čtvrtletí 2018:

- Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,

- Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

 

Plán kontrol vysokých škol v roce 2018