Seznam hodnotitelů


Podmínky pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů k výzvě 2/2017.

Výzva k předkládání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů 02/2017
Podmínky pro zařazení osob do seznamu hodnotitelů 02/2017
Předepsaný formulář pro předkládání návrhů 

Školení hodnotitelů

dokument ke stažení ve formátu prezentace (pouze pro prezentační účely) 

Výpis ze Seznamu hodnotitelů

1. Architektura a urbanismus

2. Bezpečnostní obory

3. Biologie, ekologie a životní prostředí

4. Doprava

5. Ekonomické obory

6. Elektrotechnika

7. Energetika

8. Farmacie

9. Filologie

10. Filozofie, religionistika a teologie

11. Fyzika

12. Historické vědy

13. Chemie

14. Informatika

15. Kybernetika

16. Lesnictví a dřevařství

17. Matematika

18. Mediální a komunikační studia

19. Neučitelská pedagogika

20. Politické vědy

21. Potravinářství

22. Právo

23. Psychologie

24. Sociální práce

25. Sociologie

26. Stavebnictví

27. Strojírenství

28. Tělesná výchova a sport; Kinantropologie

29. Těžba a zpracování nerostných surovin

30. Učitelství

31. Umění

32. Vědy o umění a kultuře

33. Vědy o zemi

34. Veterinární lékařství, veterinární hygiena

35. Všeobecné lékařství a zubní lékařství

36. Zdravotnické obory

37. Zemědělství 

 

Copyright