Rada NAÚ


Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství

 

předseda:

prof. Ing. Stanislav Labík, CSc.


místopředsedové:

JUDr. Ivan Barančík, Ph.D.

RNDr. Tomáš Jelínek


členové:

MUDr. Josef Fontana

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.

doc. MgA. Ivo Mathé

prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.

doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.

prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.

Radek Špicar, M.Phil.

prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.

prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc.

Copyright